Over Ultimo

Ultimo Vastgoed (Ultimo) is een initiatief van Timo Bergsma. Kernactiviteit is de herontwikkeling van wijk- & buurtwinkelcentra voor de dagelijkse boodschappen (‘boodschappencentra’). Onze sterke kant is het in korte tijd kunnen ontwikkelen van een hoogwaardig én financieel haalbaar plan voor verouderde wijkwinkelcentra en supermarkten, maar vooral het realiseren van een dergelijk plan. Met onze voortvarende aanpak hebben wij de afgelopen jaren diverse wijkwinkelcentra en supermarkten herontwikkeld tot hoogwaardige vastgoedobjecten waarvan de meeste nog in de beleggingsportfolio worden gehouden door Ultimo Vastgoed B.V. en Ultimo-Grutterij V.O.F. Behalve op de herontwikkeling van boodschappencentra richt Ultimo zich ook op de realisatie van hoogwaardige woningbouwprojecten.
 
De reden van dat supermarkten nog steeds zo succesvol zijn bij de distributie van levensmiddelen en het internet dit niet kan overnemen, ligt in het feit dat het niet mogelijk is om de producten tegen acceptabele kosten bij de consument thuis te bezorgen. Al in 2001 kwamen de internetkruideniers hier achter (zie onderstaand artikel). Het online bestellen en thuisbezorgen van boodschappen wordt door bestaande supermarktbedrijven vooralsnog dan ook gezien als een “service” voor de klant die ook in de fysieke winkel komt in plaats van een zelfstandige activiteit waarmee geld valt te verdienen.
Behalve het ontbreken van een zelfstandig verdienmodel speelt verder nog een belangrijke rol bij het beperkte marktaandeel van internetkruideniers, dat veel mensen (en met name jongeren) helemaal niet planmatig te werk gaan bij het doen van de boodschappen en pas “op het laatste moment besluiten wat er vandaag gegeten wordt”, iets wat niet past bij online-supermarkten waar je juist vooruit moet plannen. Tel daarbij nog op de weerstand in buurten tegen de steeds grotere stroom van “bezorgbusjes” dan wel het in ontvangst nemen van pakketten voor niet thuis zijnde buren, en je begrijpt dat voorlopig niet valt in te zien hoe het volume van fysieke supermarkten kan worden overgenomen door internetkruideniers.
 
Nederland kent een fijnmazige supermarktstructuur met boodschappencentra in de nabijheid van woongebieden. Hierdoor doen Nederlanders – veel meer dan in het buitenland – de boodschappen graag op de fiets of te voet. Het hoeft geen betoog dat dit beter is voor het milieu en de kwaliteit van de woonomgeving doordat het aantal verkeersbewegingen van auto’s wordt beperkt. Daarnaast ontmoeten bewoners elkaar bij het doen van de boodschappen dichtbij in de wijk hetgeen van maatschappelijke waarde is. Ultimo levert met zijn projecten een bijdrage aan deze fijnmazige supermarktstructuur van Nederland.