Over Ultimo

Ultimo Vastgoed B.V. is een initiatief van Timo Bergsma. Kernactiviteit is de herontwikkeling van wijkwinkelcentra voor de dagelijkse boodschappen en solitaire supermarkten. Onze sterke kant is het in korte tijd kunnen ontwikkelen van een realistisch en uitvoerbaar plan met een financiële onderbouwing gebaseerd op onze praktijkervaring. Een dergelijk plan start over het algemeen met een handmatig geschetste ontwikkelingsvisie. Ook in dit prille stadium wordt rekening gehouden met de financiële haalbaarheid. Met onze aanpak hebben wij de afgelopen jaren diverse wijk- en buurtwinkelcentra kunnen ontwikkelen waarvan de meeste nog in de beleggingsportfolio worden gehouden door Ultimo Vastgoed B.V. en Ultimo-Grutterij V.O.F.