Over Ultimo

Ultimo Vastgoed (Ultimo) is een initiatief van Timo Bergsma. Kernactiviteit is de herontwikkeling van wijk- & buurtwinkelcentra voor de dagelijkse boodschappen (‘boodschappencentra’). Onze sterke kant is het in korte tijd kunnen ontwikkelen van een hoogwaardig én financieel haalbaar plan voor verouderde wijkwinkelcentra en supermarkten, maar vooral het realiseren van een dergelijk plan. Met onze voortvarende aanpak hebben wij de afgelopen jaren diverse wijkwinkelcentra en supermarkten herontwikkeld tot hoogwaardige vastgoedobjecten waarvan de meeste nog in de beleggingsportfolio worden gehouden door Ultimo Vastgoed B.V. en Ultimo-Grutterij V.O.F. Behalve op de herontwikkeling van boodschappencentra richt Ultimo zich ook op de realisatie van hoogwaardige woningbouwprojecten.
De reden van dat supermarkten nog steeds zo succesvol zijn bij de distributie van levensmiddelen en het internet dit niet kan overnemen, ligt in het feit dat het niet mogelijk is om de producten tegen acceptabele kosten bij de consument thuis te bezorgen. Al in 2001 kwamen de internetkruideniers hier achter (zie onderstaand artikel).